Horský beh

„Choď ako môžeš“ - na začiatku je vždy myšlienka

Bola jeseň, písal sa rok 1984, skončili sme posledný futbalový tréning, sedeli v šatni na štadióne Športového klubu a rozmýšľali, čo ďalej. V sezóne sme mali futbalové tréningy 3x do týždňa a každú nedeľu futbalový zápas. A zrazu sme mali „kopu“ voľného času...

Trénerom vtedajšieho A-mužstva bol Miroslav Kusý, neskorší starosta našej obce. Ešte v šatni som ho oslovil a s ním celé „Áčko“, či nezorganizujeme kondičný beh od Kameňolomu ku Chate v Červenci. Mal to byť akýsi ukazovateľ, kto ako je na tom kondične po skončení futbalovej sezóny.

Myšlienku všetci podporili a tak som sa pustil do príprav. Hneď na druhý deň som navštívil Janka Fašianga-Lismáka. Oboznámil som ho s našim zámerom. Našu snahu podporil a prisľúbil pomoc. Veď mal veľké skúsenosti s organizáciou lyžiarskych pretekov Cena Červenca. Ešte v ten večer vymyslel názov. Preteky nazval Choď ako môžeš. Premerali sme dĺžku trate. Merali sme ju 50 metrov dlhým špagátom. Výškomerom zasa výškové prevýšenie štart – cieľ a vykreslili sme profil trate. Začali prípravy na prvé preteky v jeseni v roku 1984.

 

Spomínam si, že na štart prvého ročníka pri Kameňolome sa postavili futbalisti, turisti, horolezci a ďalší odvážlivci. Trať si vyskúšal aj Janko Fašiang a neskôr aj jeho sused Ambróz Kovačič s ruksáčikom na chrbte, vtedy mal tesne po 60-tke. Janko zvládol trať pod 46 minút a Ambróz pod 47 minút (spomína Miroslav Trizna).

Ďalšie ročníky sa vyprofilovali ako beh do vrchu, ktorý si získal svojich stálych účast- níkov. Vďaka organizátorom z lyžiarskeho a turistického oddielu pod vedením Milana Raka sa pretekom Choď ako môžeš darí dodnes. Boli zaradené do Slovenského bežeckého kalendára s pevným dátumom – prvý novembrový víkend. Na ich štart sa v doterajšej histórii postavili aj pretekári Českej republiky, Ukrajiny, Slovinska, Poľska a zaznamenali sme účasť aj jednej pretekárky z USA. Celkovo od jeho vzniku po rok 2022 štartovalo na tomto podujatí 3 113 pretekárov. 
Parametre trate:  dĺžka 3,7 km s prevýšenie 600 m. Najlepší dosiahnutý čas je 22:34 min.

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií